Strona główna

Consimțământele necesare și clauza informativă în legătură cu furnizarea datelor de contact (adresa de e-mail, numărul de telefon) în formularul de verificare din procedura de înregistrare la FILTRON BENEFIT PROGRAM.

 • Îmi exprim acordul pentru colectarea, prelucrarea datelor mele personale furnizate în formularul de verificare în procedura de înregistrare la FILTRON BENEFIT PROGRAM (în continuare Program) de către MANN+HUMMEL FT Poland societate cu răspundere limitată societate în comandită cu sediul în Gostyń, str. Wrocławska 145, înscrisă în registrul antreprenorilor KRS ținut de Judecătoria Raională Poznań Nowe Miasto și Wilda din Poznań Secția IX Economică KRS cu numărul 0000674026 (în continuare „Operator” sau „Organizator”) în scopul de feedback și verificare a participării la Program a respectivului antreprenor. Încredințarea de către Organizator a datelor mele personale este permisă exclusiv față de terți angajați în realizarea Programului și se supune principiilor stabilite de GDPR și legii referitoare la protecția datelor cu caracter personal.
 • Îmi exprim acordul pentru transmiterea cu ajutorul mijloacelor de comunicare electronică a înștiințărilor referitoare la feedback și verificare a participării la Program a respectivului antreprenor de către Organizator sau entitatea căreia Organizatorul îi comandă realizarea acțiunilor de mai sus, la datele de contact indicate de mine în formularul de verificare a participării la Program, cu excepția transmiterii informațiilor comerciale în sensul legii referitoare la prestarea serviciilor pe cale electronică din data de 18 iulie 2002 (adică Jurnal de Legi 2017 poz. 1219).
 • Îmi exprim acordul pentru utilizarea dispozitivelor terminale de telecomunicație (în sensul Legii telecomunicațiilor din data de 16 iulie 2014, adică Jurnal de Legi 2017 poz. 1907) de către Organizator sau entitatea căreia Organizatorul îi comandă realizarea acțiunilor de mai sus, folosind datele de contact indicate de mine în formularul de verificare a participării la Program, pentru feedback și verificare a participării la Program a respectivului antreprenor, cu ajutorul dispozitivelor terminale de telecomunicație, în special cu ajutorul apelurilor telefonice și mesajelor SMS.

CLAUZA INFORMATIVĂ:

 • Iau la cunoștință faptul, că datele mele sunt prelucrate în baza acordului exprimat de mine cu ocazia aderării la Program, și/sau a acordului exprimat în formularul de mai sus, adică în baza art. 6 al. 1 pct.a) GDPR.
 • Datele cu caracter personal încredințate din formularul de verificare în procesul de înregistrare la Program vor fi prelucrate de către Operator, adică MANN+HUMMEL FT Poland Societate cu răspundere limitată societate în comandită cu sediul în Gostyń, iar destinatarii lor și entitățile cărora Operatorul le va încredința prelucrarea acestor date, pot fi exclusiv entitățile, cărora Operatorul le-a comandat organizarea și realizarea Programului.
 • Puteți contacta Operatorul la următoarea adresă de e-mail: marketing@filtron.eu și la numărul de telefon: +48 65 572-89-37.
 • Referitor la participanții Programului care nu sunt cetățeni polonezi, datele lor vor fi prelucrate pe teritoriul Poloniei și apoi transmise către țările lor de proveniență în scopul asigurării contactelor curente cu acei participanți privind verificarea participării la Program a respectivului antreprenor.
 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata verificării particpării la Program pentru o durată de maxim 1 an de la data furnizării acestora, după acest termen datele pot fi prelucrate în baza unor acorduri separate privind participarea la Program,
 • Sunt conștient/conștientă de faptul, că în afară de dreptul de acces la datele mele, dreptul de a le corecta, șterge sau solicita restricționarea prelucrării lor, îmi revine dreptul de a depune o obiecție față de prelucrare la Președintele Autorității de Protecție a Datelor Personale.
 • Sunt conștient/conștientă de faptul, că acordurile exprimate de mine până acum, privind prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu verificarea participării la Program au caracter voluntar, însă retragerea lor sau lipsa exprimării acordului are ca și consecință, respectiv – imposibilitatea verificării participării la Program sau chiar imposibilitatea de a participa la Program. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea acțiunilor care au fost luate pe baza acestui consimțământ înainte de revocarea sa.
 • Operatorul va supune datele Tale modului automat de luare a deciziei prin introducerea lor în aplicația care cercetează domeniul și nivelul interesului față de produsele Operatorului și în scopul stabilirii domeniului de colaborare și de produse, care Te pot interesa