Strona główna

FAQ - ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Am creat o listă cu întrebările frecvente care ne sunt adresate cu privire la Program. Pentru confortul D-tră întrebările au fost împărțite pe categorii tematice. În cazul în care aveți orice fel de îndoieli legate de programul nostru, verificați dacă răspunsul la întrebarea D-tră nu se află pe această subpagină.

Participant la Program poate fi orice persoană juridică și persoană fizică care desfășoară o activitate comercială și achiziționează filtrele marca FILTRON și/sau WIX Filters de la furnizorii enumerați în lista care se află pe site-ul www.Moldova.filtron.eu. În program sunt înregistrate exclusiv achizițiile nete.
Parteneri ai Programului nostru sunt exclusiv furnizorii enumerați în lista care se află pe pagina Programului. Valorile achizițiilor D-tră de la furnizorii, care nu sunt parteneri ai Programului nostru nu vor fi înregistrate în FILTRON BENEFIT PROGRAM 2018.
Aceasta depinde de circumstanțe:
DA, în cazul în care fiecare dintre aceste puncte este înregistrat ca un agent economic separat și posedă un Cod fiscal separat unic, cu mențiunea, că pentru fiecare firmă este necesară înregistrarea cu folosirea unor adrese e-mail diferite (nu pot fi două adrese e-mail identice alocate diferiților Participanți ai Programului).
NU, în cazul în care aceste puncte reprezintă doar locuri diferite de desfășurare a activității comerciale, dar activitatea este desfășurată în mod formal în cadrul unui singur agent economic - cu un singur Cod fiscal.
DIN PĂCĂTE NU.
Firmele enumerate în lista care se află pe pagina de internet și care figurează ca și "Furnizori", nu pot participa la FILTRON BENEFIT PROGRAM 2018.
Premiile sunt strâns legate de valoarea netă a achizițiilor de filtre FILTRON și/sau WIX Filters. Cu cât mai mare va fi valoarea achizițiilor înregistrate în contul Participantului, cu atât mai ridicat va fi pragul de achiziții atins de Participant și cu atât mai multe puncte va putea acesta să schimbe pe premii. Cu cât se cheltuiei mai mult, cu atât obțineți mai mult.
Premiile vor putea fi alese din Catalogul Premiilor după încheierea duratei Programului și după anunțarea clasamentului final, adică de la 10 până la 17 august 2018. Comandarea premiilor va fi posibilă numai și exclusiv pe profilul Participantului pe subpagina Catalogul Premiilor.
Toate premiile vor fi trimise prin poștă sau curier poștal după încheierea Programului.
Anul acesta premiile principale sunt unul dintre cele 5 de Pachete de Puncte ale Câștigătorilor care poate fi folosit în catalogul premiilor!
Premiile principale vor fi acordate pe baza unui clasament creat descrescător și totodată după atingerea pragului minim de achiziții.
DA.
Este îndeajuns să înregistrați corect firma D-tră și să indicați furnizorii de la care achiziționați filtrele FILTRON și/sau WIX Filters. Rezultatul achizițiilor D-tră, reprezentând suma rezultatelor furnizate de către furnizorii indicați de D-tră va apărea în mod automat în contul D-tră în prima săptămână a fiecărei luni, după înregistrare.
Rezultatele achizițiilor de la un anumit furnizor vor fi înregistrate de la începutul lunii, în care acel furnizor a fost indicat de către Participantul la Program.
În prima săptămână a fiecărei luni vom actualiza valoarea achizițiilor D-tră din luna precedentă. Pe subpagina "Statutul importului" va putea fi verificat statutul importului de date de la diferiții furnizori.
Da, se va putea adăuga la lista proprie a furnizorilor un nou furnizor. Este suficient să ne logăm în program și pe subpagina "Editare cont" să adăugăm un nou furnizor de filtre FILTRON și/sau WIX Filters.
Nu există limite, în ceea ce privește valorile achizițiilor înregistrate. În contul Participantului la promoție este înregistrată valoarea reală netă a achizițiilor de filtre FILTRON și/sau WIX Filters de la furnizorii indicați de către Participant..
Reclamațiile referitoare la valoarea achizițiilor prezentate pe subpagina "Achizițiile mele" pot fi depuse prin formularul care este accesibil după ce dați click pe pictograma , care apare la fiecare valoare. Reclamațiile pot fi depuse nu mai târziu decât până la sfârșitul lunii pentru valorile din luna precedentă. De exemplu: în cazul în care valoarea greșită se referă la achizițiile din aprilie, atunci reclamațiile care se referă la această valoare pot fi depuse cel mai târziu până la 31 mai 2018. O excepție reprezintă depunerea reclamațiilor pentru luna iulie, care trebuie depuse până la 08.08.2018.